No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
1454
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวกัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี ) / เวลา : 2018-04-10 11:25:20 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1453
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวกัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี ) / เวลา : 2018-04-10 11:23:10 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1452
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวกัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี ) / เวลา : 2018-04-10 11:22:39 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1451
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวกัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี ) / เวลา : 2018-04-10 11:22:32 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1450
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี ) / เวลา : 2018-04-10 10:57:56 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1445
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายไกรษร อุทัยวัฒน์ ) / เวลา : 2018-04-09 02:05:41 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1428
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวมนรดา ลาปิ ) / เวลา : 2018-04-05 01:30:31 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1419
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสุคนธ์ทิพย์ น้อยหมอ ) / เวลา : 2018-04-01 13:52:36 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1418
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางจุฑาทิพย์ ชัยวงศ์ ) / เวลา : 2018-04-01 13:38:52 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1404
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( สุริยัน รุ้งดี ) / เวลา : 2018-03-27 11:55:01 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1399
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายวิทยา รอบคอบ ) / เวลา : 2018-03-27 02:38:00 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1368
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กิตติชัย จันทกอง ) / เวลา : 2018-03-21 12:31:07 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1363
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์ ) / เวลา : 2018-03-20 16:27:41 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1362
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสุนีรัตน์ หมัดอะดัม ) / เวลา : 2018-03-20 14:29:22 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1348
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางบุปผา สิงห์สถิตย์ ) / เวลา : 2018-03-19 02:17:29 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1339
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางบุปผา สิงห์สถิตย์ ) / เวลา : 2018-03-17 05:30:04 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1338
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางบุปผา สิงหฒสถิตย์ ) / เวลา : 2018-03-17 05:27:34 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1336
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางปราณีต อุดมพันธ์ ) / เวลา : 2018-03-16 14:50:55 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1335
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางปราณีต อุดมพันธ์ ) / เวลา : 2018-03-16 14:50:40 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
1329
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ธนภรณ์ วิริยะกุลขจร ) / เวลา : 2018-03-15 05:42:57 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา