No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
1202
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายสาธิต เสือทอง ) / เวลา : 2018-02-14 06:52:40 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1201
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางจรินทร์ ศรีมณี ) / เวลา : 2018-02-14 05:00:06 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1200
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ ) / เวลา : 2018-02-14 03:20:01 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1191
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาววันทนีย์ ศรีจวง ) / เวลา : 2018-02-10 14:28:37 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1181
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต ) / เวลา : 2018-02-06 16:41:20 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1175
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กรรณิกา ติ๊บมณี ) / เวลา : 2018-02-06 02:32:08 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1174
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวชนิตร์นันท์ ห้องแซง ) / เวลา : 2018-02-05 05:41:26 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1162
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายฉัตรชัย ไชยราช ) / เวลา : 2018-02-02 14:42:18 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1160
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายนนทวัฒน์ สุขจันทร์ ) / เวลา : 2018-02-02 03:11:21 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1141
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวอาลิณี เหมตระกูลศิริ ) / เวลา : 2018-01-28 08:53:41 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1140
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายภาคิญ ไชยวงค์ ) / เวลา : 2018-01-28 04:57:48 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1135
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( อมลณัฐ อุบลรัตน์ ) / เวลา : 2018-01-24 16:31:44 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1134
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายสุพิมล โพธิจันทร์ ) / เวลา : 2018-01-24 03:01:18 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1129
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวปรียาภา จันเครือดี ) / เวลา : 2018-01-21 19:51:34 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1127
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กรรณิกา ติ๊บมณี ) / เวลา : 2018-01-21 05:43:57 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1122
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวภัชรินทร์ ราชัย ) / เวลา : 2018-01-17 09:02:39 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1121
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายกฤษณะ พฤกษ์ศรีรัตน์ ) / เวลา : 2018-01-17 05:40:44 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1116
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางกรวีร์ ข่าทิพพาที ) / เวลา : 2018-01-08 06:46:15 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1113
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กฤษณา ทิมนต๋า ) / เวลา : 2018-01-05 07:07:49 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1099
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางหัสยา ระวังรัมย์ ) / เวลา : 2017-12-25 08:47:50 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา