No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Doenload (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไป
No.
รายละเอียด
จำนวนโหลด
1119
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางฉัตรทอง สุจา ) / เวลา : 2018-01-14 08:51:54 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1118
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายภูมินทร์ ลีพิพัฒนกุล ) / เวลา : 2018-01-10 08:01:20 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1117
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา จิตต์ดี ) / เวลา : 2018-01-09 11:02:04 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1116
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางกรวีร์ ข่าทิพพาที ) / เวลา : 2018-01-08 06:46:15 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1115
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายชานนท์ แสงผ่อง ) / เวลา : 2018-01-08 05:36:40 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
1114
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางวัลลีนาร์ ลาเตะ ) / เวลา : 2018-01-07 12:18:09 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( 0)
1113
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( กฤษณา ทิมนต๋า ) / เวลา : 2018-01-05 07:07:49 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1112
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( สุทัศน์ โพธิขำ ) / เวลา : 2018-01-03 15:17:10 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( 0)
1111
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาววัลยา พ่วงกองนะ ) / เวลา : 2018-01-03 03:50:50 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
1110
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาววัลยา พ่วงกองนะ ) / เวลา : 2018-01-03 03:47:52 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
1109
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นายสมชาย ตนใจ ) / เวลา : 2018-01-03 01:25:14 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1108
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นวรัตน์ อ้วนแพง ) / เวลา : 2018-01-02 03:57:12 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( ความรู้ทั่วไป)
1107
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสุภาพร ชิณวงศ์ ) / เวลา : 2018-01-01 17:35:59 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1106
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวอุทัยวรรณ กรองทอง ) / เวลา : 2017-12-30 05:11:52 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี)
1105
 
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ) / เวลา : 2017-12-28 04:47:38 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( )
1104
 
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( ) / เวลา : 2017-12-28 04:47:37 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( )
1103
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวภัทราภรณ์ บุตรพรม ) / เวลา : 2017-12-28 04:47:34 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1102
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสุมาลา เบ็ญหวันสนิ ) / เวลา : 2017-12-27 07:18:17 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
1101
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวศรินทร ขันทะชา ) / เวลา : 2017-12-25 22:22:23 - ประเภทไฟล์ : ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1100
0
 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ( นางสาวนิรมล รอดไพ ) / เวลา : 2017-12-25 11:52:16 - ประเภทไฟล์ : มีไฟล์ดาวน์โหลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา